Mediator Helmond

Mediation in Helmond: hulp bij echtscheidingen

Ik stel me graag aan jullie voor: mijn naam is Yvonne van Erp en ik ben echtscheidingsexpert in de regio Helmond. Ik kom als ervaren mediator ook bij jullie thuis in plaatsen om Helmond heen, zoals in Gemert, Bakel, Milheeze, Vlierden, Lierop en Asten.

Als de beslissing genomen is om uit elkaar te gaan, komt er veel op je af. Of het nu een beslissing was van jullie beiden, of dat juist een van jullie beiden de knoop heeft doorgehakt, de gevoelens en emoties die het teweegbrengt zullen vergelijkbaar zijn. Verdriet omdat je gehoopt had dat de dingen anders zouden zijn gegaan, boosheid misschien omdat je teleurgesteld bent in die ander of in jezelf en misschien voel je je ook wel onzeker, omdat er een periode aanbreekt waarin de zaken die voorheen duidelijk waren (je woning, je financiën, de omgang met je kinderen), nu ineens niet meer zo duidelijk zijn. We bespreken die emoties en gevoelens met elkaar, zodat jullie daarna ruimte krijgen om te kijken naar alle beslissingen die genomen moeten worden.

Mochten jullie kinderen hebben, dan komen die vanzelfsprekend op de eerste plaats. Naast al die andere dingen hebben jullie ook de taak om hen door deze lastige periode heen te loodsen. Hoe betrek je hen bij de scheiding? Wat deel je wel en wat deel je niet? In hoeverre bepalen zij wat er op papier komt te staan? Dat zijn allemaal belangrijke vragen. Voor kinderen tot 18 jaar komen alle afspraken die hen aangaan in het ouderschapsplan te staan. Mocht jullie situatie veranderen of veranderen de behoeften van de kinderen omdat ze nu eenmaal ouder worden, dan spreken jullie af om weer bij elkaar te gaan zitten om te kijken hoe de afspraken dan aangepast moeten worden. Op die manier wordt een strijd over de kinderen vermeden. Jullie zijn elkaars partner niet meer, maar jullie blijven de ouders van jullie kinderen.

Is het tijd voor de volgende stap en willen jullie kijken of jullie met mij verder willen als jullie mediator om de scheiding verder voor jullie te gaan regelen? Laten we dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met elkaar inplannen. Ik kom dan meer te weten over jullie situatie en wat belangrijk is voor jullie, jullie leren mij kennen en ik kan jullie natuurlijk precies vertellen wat jullie kunnen verwachten tijdens de verschillende stappen in het scheidingsproces. Dat is een intensieve periode en om die reden ben ik ook buiten de normale kantooruren bereikbaar. Jullie kunnen me dus ook in de avond en in het weekend bereiken en op die momenten zijn ook afspraken mogelijk.

Bel: 06 22 21 58 85Contactformulier invullen

Bij ons geen wachtlijst: binnen een week met elkaar aan tafel.

Mediation en het scheidingsproces

Na eenmaal de beslissing genomen te hebben om uit elkaar te gaan, volgt er vaak een periode van onrust, omdat er vele vragen door je hoofd schieten: Waar kom ik te wonen? Kan ik in de huidige woning blijven wonen? Hoe vaak zie ik de kinderen straks nog? Kan ik eigenlijk straks financieel nog wel rondkomen?

Met alleen het verdelen van de inboedel ben je er dus niet. Denk ook aan zaken als de verdeling van het pensioen, de opties voor de koop- of huurwoning, verzekeringen die jullie hebben lopen, misschien een onderneming waar naar gekeken moet worden, lijfrentes en de berekening van kinder- en/of partneralimentatie.

Aan de hand van de informatie die jullie na het kennismakingsgesprek na mij toegestuurd hebben, heb ik een overzicht voor jullie samengesteld die structuur geeft. Tijdens het eerstvolgende gesprek gaan we alle onderwerpen langs en bespreek ik met jullie alle opties die er zijn en de voor- en nadelen van iedere optie, met hun financiële en juridische impact. Op die manier kunnen jullie afgewogen beslissingen nemen. Jullie afwegingen daarbij leggen we ook vast, zodat als je na een tijd terugkijkt op de scheiding, nog precies kunt lezen waarom jullie de keuzes gemaakt hebben zoals je hebt gedaan. Pas als alles duidelijk is, maak ik het convenant voor jullie wat we dan uitvoerig doornemen. Daar staan geen verrassingen in, want alles staat in onze eigen rapportage immers al uitgebreid beschreven. Het convenant en eventueel ouderschapsplan gaat naar de rechtbank toe. Dat doen jullie niet zelf, maar dat wordt door onze vaste advocaat voor jullie verzorgd. Doordat alles bij één persoon ligt geeft dat rust en het vertrouwen dat het goed geregeld is.

Zekerheid betekent in deze situatie voor jullie dat:

 • In onze rapportage alle onderwerpen die van belang zijn gestructureerd beschreven worden.
 • Ik zelf de berekening voor kinder- en/of partneralimentatie voor jullie maak en deze ook stap voor stap met jullie doorneem, zodat ook je financiële situatie na scheiding helemaal duidelijk is, met alle heffingskortingen en toeslagen die van toepassing zijn.
 • Snel duidelijk wordt wat de mogelijkheden rondom jullie woning zullen zijn.
 • We samen het ouderschapsplan en convenant met elkaar doornemen, zodat jullie precies weten waarvoor je tekent.
 • Ook het indienen van de stukken bij de Rechtbank door ons wordt verzorgd, daar hebben wij onze vaste advocaat voor.

Scheiding en de kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar worden de afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. Tussen 18 en 21 zijn de kinderen jong-meerderjarig en bestaat er voor de ouders nog steeds een onderhoudsplicht, alleen worden de afspraken die hen aangaan, dan ook direct met hen besproken. De uitkomst daarvan komt dan niet in het ouderschapsplan, maar in het convenant te staan. Jong-meerderjarigen tekenen vervolgens een volmacht, waarmee ze aangeven akkoord te zijn met de afspraken die in het convenant zijn genoemd. Voor kinderen tot 18 jaar nemen de ouders de beslissingen, maar worden de kinderen – afhankelijk van hun leeftijd – hier natuurlijk wel bij betrokken.

Het ouderschapsplan is met recht een plan op maat. De basis vormt wel een uitgebreid format wat we in de loop der jaren hebben ontwikkeld, zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Daarna wordt het op ieder onderdeel zodanig aangepast, dat het exact voldoet aan de wensen van de ouders en van de kinderen. Het gaat daarbij dan ook niet alleen om de zorgverdeling, maar ook over de invulling van vakanties, feestdagen en verjaardagen. De afspraken daaromtrent worden zo gedetailleerd mogelijk vastgelegd, zodat er nooit verwarring kan ontstaan en zodat jullie altijd kunnen terugvallen op afspraken, als het communiceren met elkaar niet meer zo makkelijk mocht gaan. Daarmee is het ouderschapsplan ook meteen een noodplan en heb je het misschien straks in de praktijk helemaal niet zo vaak nodig, omdat alles gewoon soepel verloopt.

Er wordt in het ouderschapsplan veel aandacht besteed aan communicatie. Hoe en waarover gaan jullie met elkaar overleggen over de kinderen. Denk daarbij aan medische zaken, de regels thuis, over sport en hobby’s, en natuurlijk over school. Op die manier houden jullie je ouderlijke rol en blijven jullie betrokken in het leven van de kinderen. Goed overleg met elkaar komt de kinderen dan zeker ten goede.

In ongeveer de helft van de scheidingen hebben de kinderen ook een gesprek met de mediator. Ouders zijn daar niet bij en hetgeen uit dit gesprek komt, wordt alleen gedeeld met de ouders als de kinderen daar toestemming voor geven. Dat zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor hen. Zij kunnen in dit gesprek aangeven hoe het was voor hen om te horen over de scheiding, waar ze zich zorgen over maken en misschien hebben ze nog wel wat tips voor hun ouders. Op deze manier worden de kinderen gehoord en gezien in de scheiding, wat een belangrijke behoefte is.

Kiezen voor een mediator van Bmiddl.nl

Kwaliteit staat bij Bmiddl.nl hoog in het vaandel. Vandaar dat er alleen ervaren mediators werken die weten wanneer ze een stap extra moeten zetten om het scheidingsproces tot een succesvol einde te brengen. Allemaal hebben zij de vereiste kwalificaties en ieder heeft daarbij zijn of haar eigen specialisme of verdieping.

Om die reden zijn wij eigenlijk continue bezig met scholing. Dat is om bij te blijven bij de steeds wijzigende regelgeving, maar ook vanwege de eigen persoonlijke ontwikkeling. Doordat we aangesloten zijn bij het landelijk register voor mediators, vindt er ook toetsing plaats op ons werk, wat ons scherp houdt. We hanteren ook het 4 ogen-principe. Dat betekent dat mijn werk altijd nog door een en ander nagekeken wordt. Dat doe ik ook voor anderen.

Onze werkwijze kenmerkt zich in een 5 stappenplan. Dat betekent dat:

 • We starten met een kennismakingsgesprek. Op die manier krijgen jullie er vertrouwen in dat ik jullie scheiding op een goede manier kan begeleiden.
 • In een aantal gesprekken nemen we alle onderwerpen door die voor jullie van groot belang zijn. Door onze gestructureerde aanpak wordt niets overgeslagen.
 • Ik geef jullie inzicht in jullie financiële situatie, van zowel vóór, tijdens als na de scheiding. Jullie weten dan voor welke toeslagen jullie in aanmerking komen.
 • Onze eigen advocaat zorgt voor indiening van de stukken bij de Rechtbank.
 • Ook na de scheiding is er nog vaak contact. Soms zijn zaken toch niet helemaal duidelijk, moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden rondom de kinderen, of maak ik een herberekening van de alimentatie voor jullie.

Wie is de mediator voor jullie in Helmond?

Ik zal jullie mediation van A tot Z voor jullie begeleiden. Dat is waar ik goed in ben. Daarin beweeg ik mee in het tempo wat voor jullie prettig is. Soms betekent dat een versnelling hoger, bijvoorbeeld als een van beiden een andere woning op het oog heeft. Maar soms is dat ook een versnelling lager als het net te snel gaat allemaal of wanneer jullie een time-out nodig hebben. Ik zet die extra stap voor jullie, om er voor te zorgen dat jullie ook na een jaar of twee kunnen zeggen, ’dat hebben we toen goed gedaan’.

Zoek je dus een ervaren mediator in Helmond of omgeving die jullie scheiding met zorg begeleid? Neem dan gerust contact met mij op. Dat kan op mijn eigen mobiele nummer of door onderstaand contactformulier in te vullen met een terugbelverzoek. Dan bel ik je terug op het moment dat het jou het beste uitkomt.

Bel: 06 22 21 58 85Contactformulier invullen

Bij ons geen wachtlijst: binnen een week met elkaar aan tafel.

Scheiden in 5 stappen

Omdat er zoveel geregeld moet worden en er honderden vragen op je afkomen, is het lastig om aan te geven waar te beginnen. Zoveel zaken die voorheen duidelijk waren, komen even op losse schroeven te staan. Ik inventariseer daarom eerst wat voor jullie het belangrijkste is en daar beginnen we mee. Op die manier komt er rust terug. Pas als alles duidelijk is, leggen we de afspraken vast in een convenant en/of ouderschapsplan. Dan zijn door de mediator van Bmiddl.nl in Helmond inmiddels alle opties met jullie doorgenomen, voor zowel de korte als de lange termijn. Om dit mediation proces te structureren maken wij gebruik van 5 stappen:

 1. Eerst maken we kennis met elkaar om te zien of er voldoende vertrouwen is om dit intensieve proces met elkaar in te gaan.
 2. In een aantal gesprekken bespreken we alle onderwerpen die voor jullie van belang zijn.
 3. Alle afspraken rondom de kinderen komen in het ouderschapsplan.
 4. Het convenant en eventueel ouderschapsplan worden door jullie getekend en gaan daarna via onze vaste advocaat naar de Rechtbank.
 5. Ook na de scheiding kunnen jullie mij bereiken voor vragen of voor een herberekening.

Uitgebreid stappenplan lezen

Woning en scheiding?

Duidelijke afspraken over de woning zijn belangrijk, zowel bij een huurwoning als bij een koopwoning in Helmond en omstreken. Als mediator bespreek ik met jullie de verschillende mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan.

Naast het verkopen van de woning zijn er nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld:

 • De woning blijft nog een tijd van jullie beiden (onverdeeld).
 • Kijken of de woning door een van jullie beiden overgenomen kan worden.

Lees meer

Mediator Helmond

“Door toch de tijd ervoor te nemen,
komen we tot beslissingen die ook op de lange termijn goed voelen.”

De financiële verdeling bij scheiding

Wat doen we met de onderneming? Is er sprake van kinder- en/of partneralimentatie? Heb ik na scheiding recht op heffingskortingen en toeslagen? Wanneer schakel ik de hypotheekadviseur in Helmond in en moet de woning ook getaxeerd worden?

Op financieel vlak bespreken we onder andere:

 • Jullie inkomen.
 • Heffingskortingen en toeslagen.
 • Bezittingen en schulden.
 • Polissen met waardeopbouw.
 • Lijfrentes.
 • De verdeling van de pensioenen.
 • De onderneming.

Lees meer

De kinderen tijdens en na scheiding

Jullie kind staat op de eerste plek. Ook kun je pas goed voor je kinderen zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Hoe betrek ik mijn kinderen bij de scheiding? Hoe vertel ik het ze? Onze mediator bespreekt dit uitgebreid met jullie. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 • Wat past bij hun leeftijd?
 • Hoeveel vrijheid hebben zij?
 • Waarover informeren we elkaar?
 • Wat doen we als we er niet uitkomen?
 • Voegt een kindgesprek waarde toe?

Bel: 06 22 21 58 85Contactformulier invullen

Bij ons geen wachtlijst: binnen een week met elkaar aan tafel.

Mediator Helmond

Onze dienstverlening

Bij Bmiddl.nl hebben jullie keuze uit een pakket aan diensten volledig toegespitst op jullie situatie. Op die manier betalen jullie nooit teveel voor dingen die niet relevant voor jullie zijn. Graag bespreken we met jullie welk pakket het beste bij jullie past.

Basis

Voor klanten waarbij er sprake is van bijvoorbeeld: een huurwoning; meerderjarige kinderen; geen kinderen; alleen een ouderschapsplan maken of laten herzien; beëindiging van de samenleving; enkele gesprekken na de scheiding, om de communicatie te verbeteren.

Inclusief:

 • Gemiddeld 2 tot 3 gesprekken
 • Alleen partneralimentatie berekenen
 • Alleen kinderalimentatie berekenen
 • Vaststellingsovereenkomst / convenant
 • Aanpassingen op het ouderschapsplan
 • Juridische afhandeling
 • Aanvraag subsidie voor rechtsbijstand
 • De mogelijkheid voor een uurtarief
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Standaard

Voor klanten waarbij er sprake is van bijvoorbeeld: een koopwoning; zorgverdeling voor de kinderen; huwelijkse voorwaarden; ZZP’ers.

Inclusief:

 • Gemiddeld 4 tot 5 gesprekken
 • Berekeningen kinder- en partneralimentatie
 • Bruto-netto berekeningen, inclusief mogelijke toeslagen
 • Ouderschapsplan
 • Gesprek met kinderen mogelijk
 • Convenant of vaststellingsovereenkomst
 • Voorbereiden of begeleiding gesprekken onafhankelijke hypotheekadviseur
 • Invullen pensioenformulieren
 • Juridische afhandeling
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Plus

Voor klanten waarbij er sprake is van bijvoorbeeld: complexe huwelijkse voorwaarden; een B.V. of holding structuur; meerdere woningen; vermogen; samengesteld gezin.

Inclusief:

 • Het aantal gesprekken wordt met jullie onderling afgestemd
 • Berekeningen kinder- en partneralimentatie
 • Bruto-netto berekeningen, inclusief mogelijke toeslagen
 • Vermogensopstelling
 • Ouderschapsplan
 • Gesprek met kinderen mogelijk
 • Convenant of vaststellingsovereenkomst
 • Voorbereiden of begeleiding gesprekken onafhankelijke hypotheekadviseur
 • Voorbereiden of begeleiding gesprekken met de accountant of financieel adviseur
 • Invullen pensioenformulieren
 • Juridische afhandeling
Vraag een kennismakingsgesprek aan

5 veelgestelde vragen over mediation in Helmond

 • 1. Wat is mediation in Helmond?

 • 2. Hoe gaat een mediator te werk?

 • 3. Wat kost een mediator in Helmond?

 • 4. Wat als de mediation niet werkt?

 • 5. Wanneer is mediation in Helmond zinvol?

Ik kom bij jullie langs in Helmond

Op zoek naar een persoonlijke mediator in Helmond? Graag kom ik bij jullie langs voor een kennismakingsgesprek en om al jullie vragen te beantwoorden.

Bel: 06 22 21 58 85Contactformulier invullen

Bij ons geen wachtlijst: binnen een week met elkaar aan tafel.

X

Snel inzicht krijgen in wat mogelijk is voor jullie. Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Contactformulier invullen

Bel: 06 22 21 58 85 Vul contactformulier in

Stel een vraag

Heb je een vraag of willen jullie vrijblijvend met een van onze mediators kennismaken?
Laat dan je bericht hieronder achter.


  • We hebben geen wachtlijst: binnen 1 week met elkaar aan tafel.
  • Binnen 24 uur nemen we contact
   met je op.
  • Beoordeeld met een 9,4 via
   klantervaringen.nl.
  • Vertel ons jullie situatie en we bekijken samen
   wat we voor jullie kunnen betekenen.