Wat is co-ouderschap? Een complete gids

19 april 2024

In het leven van vandaag, waar echtscheidingen helaas steeds gebruikelijker worden, is het vinden van de meest geschikte manier om voor de kinderen te zorgen na de scheiding een prioriteit voor veel ouders. Hier komt co-ouderschap om de hoek kijken, een term die je wellicht hebt gehoord, maar waarvan de betekenis en gevolgen misschien niet volledig duidelijk zijn. In deze blog duiken we diep in de betekenis van co-ouderschap, bekijken we de voordelen en uitdagingen, en geven we tips voor het succesvol opzetten van een regeling die hierop gebaseerd is.

Benieuwd hoe de mediators van Bmiddl.nl jou kunnen helpen?

Neem direct contact met ons op

Definitie van co-ouderschap

Co-ouderschap verwijst naar een situatie waarin gescheiden of uit elkaar gegane ouders samenwerken om hun kinderen op te voeden, ondanks dat ze niet meer samen in één huis wonen. Het uitgangspunt is dat beide ouders actief betrokken zijn bij het leven van het kind, inclusief de dagelijkse zorg, opvoeding en besluitvorming. Co-ouderschap is gebaseerd op de overtuiging dat het in het beste belang van het kind is om een sterke, gezonde relatie met beide ouders te onderhouden.

Financiële gevolgen van co-ouderschap

Als er gekozen wordt voor co-ouderschap, komen er ook financiële gevolgen om de hoek kijken, die voor mensen voordelig kunnen zijn. Het idee dat je met een co-ouderschap regeling geen bijdrage aan de partner hoeft te betalen, klopt echter niet (altijd).

In eerste instantie wordt gekeken wat tussen partners de verhouding van het inkomen is: degene die meer inkomen heeft, kan doorgaans ook wat meer bijdragen aan de kinderen. Wel biedt co-ouderschap een aantal incentives: zo kunnen beiden een extra heffingskorting krijgen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, totdat het jongste kind 12 is. In het huwelijk kreeg slechts 1 van beiden deze korting, de minstverdienende partner. Deze korting kan oplopen tot zo’n 250 euro netto per maand.

Tevens bestaat de mogelijkheid voor beiden om kinderbijslag en daarmee het kind gebonden budget aan te vragen. Het adres van inschrijving is daarbij niet bepalend. Bij 2 of meer kinderen kun je dus bijvoorbeeld beiden voor 1 kind het kind gebonden budget aanvragen, wat bij aanvraag voor een eerste kind veel hoger is dan voor een tweede kind waar je dit voor aanvraagt. Dit kan ertoe leiden dat er gezamenlijk meer kind gebonden budget ontvangen wordt dan in de situatie dat 1 ouder dit aanvraagt. Let wel op: hoe hoger je inkomen, des te minder wordt het kind gebonden budget.

Onze mediators bij Bmiddl.nl kunnen voor jullie uitrekenen welke verdeling onder aan de streep voor jullie het meest gunstig is! Neem hiervoor gerust contact met ons op via:

Benieuwd hoe de mediators van Bmiddl.nl jou kunnen helpen?

Neem direct contact met ons op

De belastingdienst heeft al vele varianten van co-ouderschap voorbij zien komen, waardoor zij tot de volgende voorwaarden zijn gekomen, om het co-ouderschap ook voor hen als zodanig te kunnen kwalificeren. Zij geven dit op hun website als volgt weer:

Wanneer bent u co-ouder?

U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind op jaarbasis ongeveer gelijk te verdelen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • Uw kind woont 3 hele dagen per week bij u. En 3 hele dagen per week bij uw ex. U hoeft de dagen van een week niet vanaf maandag te tellen.
 • Uw kind woont om en om 1 week bij u en 1 week bij uw ex.
 • Uw kind woont in de oneven weken 4 hele dagen bij u en 2 hele dagen bij uw ex. En in de even weken woont uw kind 2 hele dagen bij u en 4 hele dagen bij uw ex. Maar ook een andere verdeling is mogelijk. Het gaat erom dat uw kind minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is*

* bron: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/toelsagen-co-ouderschap

Voordelen van co-ouderschap

Co-ouderschap biedt verschillende voordelen voor zowel de kinderen als de ouders:

 1. Stabiliteit en continuïteit: Door de betrokkenheid van beide ouders blijft het kind een gevoel van familie-eenheid ervaren, wat belangrijk is voor hun emotionele stabiliteit en ontwikkeling.
 2. Balans in opvoeding: Kinderen profiteren van de unieke sterke punten, inzichten en liefde van beide ouders, wat bijdraagt aan een evenwichtige opvoeding.
 3. Verminderde conflicten: Een goed werkend co-ouderschapsplan kan helpen om conflicten tussen de ouders te minimaliseren, waardoor een gezondere omgeving voor het kind wordt gecreëerd.
 4. Modelgedrag: Co-ouderschap toont kinderen hoe volwassenen op een positieve manier kunnen samenwerken, zelfs in moeilijke situaties, wat waardevolle levenslessen biedt over conflictoplossing en respect voor anderen.

Uitdagingen van co-ouderschap

Hoewel co-ouderschap veel voordelen heeft, komt het ook met zijn eigen set van uitdagingen:

 1. Communicatieproblemen: Effectieve communicatie tussen ouders is cruciaal in co-ouderschap, maar kan moeilijk zijn, vooral kort na een pijnlijke scheiding.
 2. Logistieke problemen: Het coördineren van schema’s (denk hierbij ook aan het sporten en hobby’s van de kinderen), woonsituatie en financiën vereist voortdurende aandacht en flexibiliteit van beide ouders.
 3. Emotionele uitdagingen: Het kan voor ouders moeilijk zijn om hun persoonlijke gevoelens opzij te zetten in het belang van de kinderen kinderen.

Tips voor succesvol co-ouderschap

Om de uitdagingen van co-ouderschap te overwinnen en een gezonde omgeving voor je kinderen te creëren, zijn hier enkele tips:

 1. Zet je kinderen op de eerste plaats: Herinner jezelf er regelmatig aan dat de behoeften van je kinderen voorrang hebben op je eigen gevoelens of meningsverschillen met je ex-partner.
 2. Communiceer effectief: Gebruik duidelijke, respectvolle communicatie en overweeg tools zoals co-ouderschapsapps om informatie te delen en schema’s te coördineren.
 3. Wees flexibel: Het leven is onvoorspelbaar. Bereid zijn om aanpassingen te maken in het belang van je kinderen kan veel stress verminderen.
 4. Zoek steun: Aarzel niet om steun te zoeken bij vrienden, familie of professionals om je door de uitdagingen van co-ouderschap te helpen navigeren.

Conclusie

Co-ouderschap is niet altijd makkelijk, maar met toewijding, communicatie en een kindgerichte benadering kan het een uiterst positieve impact hebben op het welzijn van je kinderen. Door samen te werken als ouders, zelfs in tijden van onenigheid, toon je een krachtig voorbeeld van liefde en samenwerking dat je kinderen een leven lang zal bijblijven.

Benieuwd hoe de mediators van Bmiddl.nl jou kunnen helpen?

Neem direct contact met ons op

Deel dit bericht


  • We hebben geen wachtlijst: binnen 1 week met elkaar aan tafel.
  • Binnen 24 uur nemen we contact
   met je op.
  • Beoordeeld met een 9,4 via
   klantervaringen.nl.
  • Vertel ons jullie situatie en we bekijken samen
   wat we voor jullie kunnen betekenen.