Mediator van bmiddl geeft tissues aan client tijdens het bemiddelen

Wat is een echtscheidingsconvenant?

18 oktober 2023

In een echtscheidingsconvenant worden alle afspraken vastgelegd die jullie hebben gemaakt met betrekking tot de scheiding. Denk daarbij aan de verdeling van financiële zaken, eventuele schulden, verzekeringen, pensioenrechten die zijn opgebouwd tijdens het huwelijk, de inboedel, de gezamenlijke woning, verzekeringen, fiscale zaken, alimentatie, auto’s, enzovoort. Met betrekking tot kinderen tussen de 18 en 21 jaar, jong meerderjarigen genoemd, staan de financiële afspraken eveneens in het echtscheidingsconvent vermeld. Als er sprake is van minderjarige kinderen, dan is het ouderschapsplan een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Het definitieve echtscheidingsconvenant wordt, wanneer jullie het samen eens zijn over de inhoud, door beiden ondertekend.

Wat gebeurt er nadat het echtscheidingsconvenant door jullie is ondertekend?

Nadat het echtscheidingsconvenant definitief is geworden, wordt het via de vaste advocaat waar Bmiddl mee samenwerkt ingediend bij de rechtbank door middel van een echtscheidingsverzoek. Zodra de rechtbank dit verzoek heeft ontvangen is, indien jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen (voor 01 januari 2018) of in beperkte gemeenschap van goederen (na 01 januari 2018) de (beperkte) gemeenschap van goederen opgeheven. Dat betekent dat vanaf dat moment alle schulden of aankopen niet meer voor rekening van jullie beiden komen. Voor geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde. Als jullie op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden hebben, dan zijn er meestal andere afspraken gemaakt. Onze mediators bespreken wat er voor jullie geldt.

Willen jullie kennismaken met een van onze mediators, om te kijken of het uit elkaar gaan via mediation ook voor jullie de juiste stap is? Vul dan ons contactformulier in.

Neem direct contact met ons op

Als jullie eenmaal gescheiden zijn, is zo’n convenant dan nog wel van belang?

Indien er sprake is van het overnemen van de echtelijke woning, of in een later stadium het aankopen van een nieuwe woning, zal in bijna alle gevallen gevraagd worden naar het echtscheidingsconvenant alvorens er een hypotheek wordt verstrekt. Uit het convenant blijkt bijvoorbeeld of er partneralimentatie moet worden betaald. Dat heeft invloed op het besteedbaar inkomen. Of dat er juist partneralimentatie wordt ontvangen, dat wordt in sommige gevallen als inkomen meegenomen. Ook pensioenfondsen vragen naar het echtscheidingsconvenant.

Een ander aspect is dat de rechtbank voor de scheiding een bekrachtigde beschikking af heeft gegeven. Bekrachtiging houdt in dat indien onverhoopt één van jullie zich niet aan de afspraken houdt, het niet nodig is om eerst naar de rechtbank te gaan om nakoming af te dwingen. Als het bijvoorbeeld gaat om het niet betalen van de partneralimentatie dan kan je een deurwaarder of het LBIO* inschakelen. Dat scheelt tijd en geld. De rechter heeft namelijk door de bekrachtiging al aangegeven, dat de gemaakte afspraken niet in strijd zijn met de wet en tussen jullie moeten worden nagekomen. Die bekrachtiging, officieel executoriale titel geheten, geldt ook voor het ouderschapsplan.

Heeft een echtscheidingsconvenant een onbeperkte geldigheidsduur?

Ja, een echtscheidingsconvenant komt nooit te vervallen. Dit betekent dat de afspraken in het convenant van kracht blijven zolang er geen wijzigingen worden aangebracht die in strijd zijn met de wet, en zolang beide partijen zich aan de overeengekomen afspraken houden.

En als we later iets willen wijzigen?

Dat kan, maar de afspraken mogen niet in strijd zijn met de wet. Ook moeten jullie het samen eens zijn over de wijzigingen, of de situatie moet zodanig anders zijn geworden dat een wijziging onvermijdelijk is. Om zeker te weten dat het aanpassen goed gaat, kan het handig zijn om de mediator te vragen jullie hierbij behulpzaam te zijn.

Maar is een echtscheidingsconvenant dan verplicht?

Hoewel een echtscheidingsconvenant niet wettelijk verplicht is, blijkt uit het bovenstaande wel dat het raadzaam is er een op te laten stellen, en om die reden wordt er door scheidende koppels dan ook bijna altijd voor gekozen. Het geeft jullie de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de afspraken rondom jullie scheiding, en wel zodanig dat deze helder en juridisch juist zijn en nagekomen dienen te worden. Onze mediators zorgen ervoor dat de afspraken die jullie maken zodanig worden opgeschreven in het echtscheidingsconvenant, dat ongewenste gevolgen voor jullie worden voorkomen. Dat geeft helderheid en rust, nu en in de toekomst.

*LBIO is een afkorting van Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Indien de ex-partner de alimentatie niet betaalt, kan deze overheidsorganisatie gratis worden ingeschakeld. Zij zijn de specialist op het gebied van de inning van alimentatie.

Deel dit bericht


  • We hebben geen wachtlijst: binnen 1 week met elkaar aan tafel.
  • Binnen 24 uur nemen we contact
   met je op.
  • Beoordeeld met een 9,4 via
   klantervaringen.nl.
  • Vertel ons jullie situatie en we bekijken samen
   wat we voor jullie kunnen betekenen.