Twee mensen tijdens een mediation sessie bij Bmiddl. De Mediator houdt een papier vast.

Wat is scheiden van tafel en bed?

29 november 2023

Scheiden van tafel en bed is een alternatief voor een traditionele scheiding, waarbij veel van dezelfde stappen worden doorlopen. Het belangrijkste verschil is dat jullie formeel getrouwd blijven, ondanks dat jullie apart leven. Scheiden van tafel en bed is niet mogelijk indien er sprake is van een geregistreerd partnerschap.  Dit wordt ook vaak als tussenoplossing geboden. In deze blog leggen we je uit hoe het proces verloopt, wat de gevolgen zijn voor jou en je partner, wanneer het goed is om voor deze uitkomst te kiezen en hoe je een scheiding van tafel en bed ongedaan kunt maken.

Scheiden van tafel en bed

Hoe ziet de procedure er uit?

De procedure is bijna volledig gelijk aan die van een ‘gewone; scheiding. Zo wordt de (beperkte) gemeenschap van goederen verdeeld indien daar sprake van is, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld als jullie kinderen hebben tot de leeftijd van 18 jaar, kan er partneralimentatie worden afgesproken en is het aan de rechter om de scheiding van tafel en bed uit te spreken. Het verschil is, dat de scheiding niet wordt ingeschreven bij de gemeente. Wel wordt deze in het huwelijksgoederenregister ingeschreven. Zo weten bijvoorbeeld schuldeisers dat partners financieel niet meer bij elkaar horen. De kosten voor een scheiding van tafel en bed zijn hetzelfde als die voor een ‘gewone’ scheiding.

Willen jullie kennismaken met een van onze mediators, om te kijken of het uit elkaar gaan via mediation ook voor jullie de juiste stap is? Vul dan ons contactformulier in.

Neem direct contact met ons op

Welke gevolgen heeft een scheiding van tafel en bed?

Omdat alles wordt geregeld zoals bij een ‘gewone’ scheiding, worden alle bezittingen en schulden verdeeld. Ook wordt afgesproken wat er met de gezamenlijke woning gaat gebeuren. Het ouderdomspensioen wordt verdeeld, een eventueel nabestaandenpensioen niet, omdat er officieel nog sprake van een huwelijk is. Indien er na de scheiding van tafel en bed niet meer wordt samengewoond, zijn jullie geen fiscaal of toeslagpartners meer. Er hoeft geen gezamenlijke belastingaangifte te worden gedaan en de ex-partner wordt niet meegeteld bij het aanvragen van zorgtoeslag. Indien er sprake is van een bijstandsuitkering, dan wordt deze gewijzigd in een uitkering voor een alleenstaande. Partneralimentatie kan invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

Na een scheiding van tafel en bed ben je niet meer elkaars erfgenaam. Indien dat wel de bedoeling is dan moet dat worden vastgelegd in een testament.

Wanneer kies je voor scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed is niet heel gangbaar, maar wordt soms gekozen wanneer partners financieel onafhankelijk van elkaar willen zijn of als een volledige scheiding niet overeenkomt met hun geloofs- of culturele overtuigingen. Daarnaast, als de reden voornamelijk financieel is, kan het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij een notaris ook een overweging zijn.

Scheiding van tafel en bed ongedaan maken

Een scheiding van tafel en bed kan ongedaan worden gemaakt door een verzoek aan de rechtbank. Om deze reden wordt er doorgaans voor scheiding van tafel en bed gekozen als er toch nog een kans is dat het huwelijk uiteindelijk in stand zal blijven. Mocht er uiteindelijk toch voor een ‘gewone’ scheiding worden gekozen, en uw partner wil dat niet, dan geldt er een wachttijd van 3 jaar.

Vragen? Neem gerust contact op met de mediator van Bmiddl.nl Mediationgroep.

Willen jullie kennismaken met een van onze mediators, om te kijken of het uit elkaar gaan via mediation ook voor jullie de juiste stap is? Vul dan ons contactformulier in.

Neem direct contact met ons op

Deel dit bericht


  • We hebben geen wachtlijst: binnen 1 week met elkaar aan tafel.
  • Binnen 24 uur nemen we contact
   met je op.
  • Beoordeeld met een 9,4 via
   klantervaringen.nl.
  • Vertel ons jullie situatie en we bekijken samen
   wat we voor jullie kunnen betekenen.